Zonne-energie

Zonne-energie wordt op twee manieren rechtstreeks gebruikt; Door het omzetten van zonlicht naar elektriciteit met zonnepanelen of door de thermische energie van de zon te gebruiken om water op te warmen in zonneboilers.

In Nederland wordt zonne-energie meestal met zonnepanelen omgezet in elektriciteit of gebruikt om water te verwarmen in een zonneboiler.

Fotovoltaïsche zonne-energie

Met zonnepanelen kan in Nederland worden gerekend met een netto rendement op de investering van ca. 6%. Dit rendement ontstaat door een lagere energie rekening en na aftrek van alle kosten (inclusief afschrijving). Het is daarbij van belang om goed te berekenen wat het optimale aantal panelen is in uw situatie. De opgewekte energie kan namelijk verrekend worden met de verbruikte energie, ook als dat niet op hetzelfde tijdstip is. Het grootste deel van de elektriciteit verbruikskosten is de Energiebelasting. Als het verbruik minder is dan wat er wordt opgewekt dan is de besparing per opgewekte kWh veel lager omdat over het meerdere geen energiebelasting wordt verrekend.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor subsidies zoals het terugvragen van BTW. Daarmee wordt de terugverdientijd behoorlijk verkort.

Thermische zonne-energie

In landen waar de zon veel schijnt is een efficiënte manier om energie op te wekken het concentreren van zonne-energie met spiegels op een klein oppervlak. Hierdoor wordt de energie geconcentreerd en ontstaat een hoge temperatuur (meer dan 1000°C) die kan worden gebruikt om stoom te maken. Met deze stoom kan een stoom turbine worden aangedreven waarmee elektriciteit kan worden opgewekt.

Wolken en deeltjes in de lucht verstrooien het zonlicht. Dit diffuse deel van het zonlicht kan niet goed worden gebundeld met spiegels en levert dan ook nauwelijks warmte op. In Nederland is het percentage diffuus zonlicht gemiddeld 60% waardoor thermische zonne-energie niet rendabel is. In zuidelijke landen met weinig bewolking en meer zon kan thermische zonne-energie in de toekomst op een rendabele manier worden ingezet om een bijdrage te leveren aan de energie productie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *