Aardwarmte

Bij aardwarmte, of geothermische warmte, wordt gebruik gemaakt van de warmte diep in de aarde. Deze warmte ontstaat door de hete kern van de aarde en wordt gebruikt om water te verwarmen Warmte energie uit het warme water wordt gebruikt om ruimten te verwarmen of elektriciteit op te wekken.  Om deze warmte te kunnen gebruiken moet tot ca. 500 meter diep geboord worden.

De warmte kan gewonnen worden door grondwater op te pompen uit het boorgat (de productieput). Het opgepompte water zal een temperatuur hebben van tussen de 20 en 30 °C. De temperatuur van het water is afhankelijk van de locatie (de temperatuur is afhankelijk van de samenstelling van de bodem op grote diepte) en de diepte van waar het grondwater wordt opgepompt (per 100 meter diepte neemt de temperatuur ca. 3°C toe).

De warmte energie wordt met een warmtewisselaar gewonnen waarna het afgekoelde water weer terug wordt gepompt via een ander boorgat (injectieput). De injectieput zal zich op enige afstand bevinden van het boorgat waaruit het water wordt opgepompt zodat het water weer is opgewarmd op het moment dat het weer wordt opgepomt.

De kosten van de aanleg en de operationele kosten van een aardwarmte installatie zijn erg hoog. Het is dan ook alleen op grote schaal toepasbaar.
De overheid ondersteund het gebruik van aardwarmte voor grote verbruikers van warmte zoals tuinders. Er wordt gestreefd naar een geproduceerd hoeveelheid energie van 11 petajoule per jaar in 2020. Dit staat gelijk aan het gebruik van ca. 150.000 huishoudens.

Bodemwarmte

Op minder grote diepten van tussen de 20 en 100 meter kan bodemwarmte worden gewonnen. Deze warmte ontstaat door het opwarmen van het aardoppervlak door de zon. Doordat bodemwarmte eenvoudiger en goedkoper te produceren is wordt dit veel gebruikt bij verwarming van nieuwbouwhuizen. De warmte wordt daarbij gewonnen met een warmtepomp. Hierbij wordt een gesloten systeem van buizen gebruikt waarin een koelvloeistof wordt rond gepompt. De vloeistof transporteert de warmte uit de grond naar een warmtewisselaar waar de warmte aan de vloeistof wordt ontrokken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *