Duurzame energie

De meeste energie die we op dit moment gebruiken wordt opgewekt met fossiele brandstoffen zoals aardolie, aardgas en steenkolen. Fossiele brandstoffen raken langzaam uitgeput. De verwachting is dat de hoeveelheid geproduceerde aardolie vanaf 2030 langzaam, en na 2040 sterk, zal afnemen waardoor er tekorten zullen ontstaan.

Duurzame energie wordt opgewekt met hernieuwbare energiebronnen waarbij, in tegenstelling tot bij de fossiele brandstoffen, weinig tot geen milieuschade ontstaat.

De bekendste vormen van duurzame energie zijn;

Hoelang nog voldoende fossiele brandstoffen?

De voorspelling wanneer de hoeveelheid geproduceerde fossiele brandstoffen onvoldoende zal zijn wordt al decennia lang gedaan en steeds weer verder vooruit geschoven. Hierdoor wordt het naderende tekort aan fossiele brandstoffen door veel mensen nog niet als urgent probleem gezien.

De reden dat de periode steeds wordt opgeschoven is dat er nog steeds nieuwe olie en gas voorraden worden gevonden en de winningstechnieken verbeteren. Ook is het bij hogere olieprijzen mogelijk olie voorraden die voorheen financieel niet te exploreren waren nu wel te winnen. Daarbij worden ook nieuwe soorten olie en gas bronnen aangesproken, zoals olie uit teerzand en schaliegas. De kosten voor winning zijn daarbij hoog net als de schade aan het milieu.

Nieuw ontdekte olie voorraden zijn steeds lastiger te ontwikkelen. Soms alleen met groot gevaar voor milieu schade zoals bij het winnen van olie in de zee op grote diepten of door boren onder de Noordpool. De toegevoegde hoeveelheid is ook nog eens relatief beperkt; de winbare hoeveelheid aardolie onder de Noordpool wordt geschat op de hoeveelheid die wereldwijd in slechts 3 jaar wordt gebruikt;
Op dit moment worden wereldwijd dagelijks ca. 85 miljoen barrels olie verbruikt. 1 barrel is 159 liter, 85 miljoen barrels is 13,5 miljard liter. Voor een heel jaar is dit ca. 4.900 miljard liter.

Overige afwegingen

Behalve dat fossiele brandstoffen op een gegeven moment uitgeput zullen zijn is ook de milieu schade die het gebruik daarvan met zich meebrengt een punt van grote zorg. Net als de wens om minder afhankelijk te worden van grote olieproducerende landen en daarmee politieke spelletjes.

Hierdoor is er steeds meer aandacht voor duurzame energie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *