Teruggave BTW op zonnepanelen

Om het gebruik van zonnepanelen te stimuleren heeft de Belastingdienst op 8-nov. 2013 voor particulieren de mogelijkheid geïntroduceerd om de BTW (omzetbelasting) op het zonnepanelen systeem (inclusief de installatiekosten) terug te vragen. Hierdoor wordt de aanschaf van zonnepanelen een stuk goedkoper en de terugverdientijd verminderd.

Keerzijde van deze regeling is dat over de opgewekte elektriciteit ook BTW in rekening moet worden gebracht. Hiervoor kunnen de meeste mensen gelukkig wel een vrijstelling krijgen.

De kosten van deze regeling worden betaald door een verlaging van de algemene korting op de energiebelasting voor iedereen van € 8,20 incl. BTW. Een andere regeling waarmee subsidie werd verleend op zonnepanelen kwam met deze nieuwe regeling te vervallen.

De werking

Om BTW te mogen verrekenen moet een particulier zich aanmelden bij de belastingdienst als ondernemer. Vervolgens kan na afloop van het kwartaal waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft een BTW aangifte worden. Hierin wordt de BTW die is betaald op het gehele systeem inclusief de installatiekosten teruggevraagd. Wel moet daarvan nog worden afgetrokken de BTW verschuldigd over de opgewekte energie in de betreffende periode.

In principe moet vervolgens elk kwartaal een BTW aangifte worden ingediend waarbij de BTW over de opgewekte energie wordt afgedragen. Dit brengt een hoop administratief werk met zich mee. Ook wordt het voordeel daarmee teniet gedaan omdat in ongeveer 10 jaar al evenveel BTW moet worden afgedragen als is ontvangen. Als de zonnepanelen 20 jaar meegaan wordt op die manier al 2 keer zoveel betaald aan BTW als wat is terugontvangen.

Er is echter de kleine-ondernemersregeling die, om onnodige administratieve lasten te voorkomen, er voor zorgt dat als de af te dragen BTW minder dan € 1.345 per jaar is, deze niet hoeft te worden afgedragen. Na de eerste BTW aangifte (waarin de BTW over het gehele systeem wordt teruggevraagd) kan direct een verzoek worden gedaan voor vrijstelling van de verplichting om BTW aangifte te doen. Hierdoor zullen de meeste particulieren slechts eenmalig een BTW aangifte hoeven te doen. In deze aangifte wordt dan de betaalde BTW minus de BTW over de opgewekte energie in 1 jaar verrekend.

Particulier maar ook ondernemer?

Bent u echter al ondernemer voor omzetbelasting (eenmanszaak, VOF, ZZP) dan moet de BTW over de opgewekte energie worden opgeteld bij de BTW die u al moet afdragen vanwege de omzet die u maakt in uw bedrijf. In de meeste gevallen komt u dan niet in aanmerking voor de kleine-ondernemersregeling.

Het is in die gevallen dan meestal voordeliger om de zonnepanelen niet aan te melden voor deze regeling en de BTW gewoon particulier te betalen. Als (een deel van) de energie echter zakelijk wordt gebruikt kan het weer wel  voordelig zijn.

Als uw partner geen ondernemer is dan is het ook mogelijk om de zonnepanelen op naam van de partner aan te melden bij de belastingdienst. In dat geval komt u wel in aanmerking voor de kleine ondernemersregeling. Voorwaarde is dan wel dat ook de energie rekening op naam van de partner staat.

Forfait bedragen BTW over opgewekte energie

Het is erg lastig om te bepalen hoeveel energie de zonnepanelen werkelijk opleveren en daarover de BTW te bepalen. Zo moet ook BTW worden gerekend over de stroom die direct zelf wordt verbruikt (automatisch salderen). Om lastige berekeningen te voorkomen heeft de belastingdienst voor de installaties voor particulier gebruik een forfait bedrag bepaald afhankelijk van het piekvermogen (de theoretische opbrengst per uur bij ideale omstandigheden) van de zonnepanelen.

Het forfait bedrag is € 20 per 1000 Wp of deel daarvan bij niet geïntegreerde zonnepanelen (waarbij de panelen zelf geen onderdeel zijn van de dakconstructie);

0 – 1000  Wp € 20
1001 – 2000 Wp € 40
2001 – 3000 Wp € 60
3001 – 4000 Wp € 80
4001 – 5000 Wp € 100

Voorbeeld berekening

De aanschaf en installatie van zonnepanelen kosten u € 5.000 inclusief BTW, de capaciteit van het systeem is 3.000 Wp.
De BTW over de de installatie bedraagt € 867. Het forfaitbedrag (zie tabel) is € 60 per jaar. Op de BTW aangifte wordt derhalve ingevuld dat de verschuldigde BTW € 60 is en de te verrekenen voorbelasting € 867. Hiermee ontstaat recht op een teruggave van € 867 – € 60 = € 807.