Regulerende energiebelasting (REB)

Om efficiënter gebruik van energie te stimuleren is in 1996 de Regulerende energiebelasting (REB) geïntroduceerd. Dit is een heffing op elke kWh elektriciteit en elke m3 gas. De opbrengst van deze belasting heffing was oorspronkelijk bedoeld voor het financieren van maatregelen om energie te besparen en groene energie op te wekken. Inmiddels is het grotendeels een algemene belasting geworden waar ook nog extra belasting in de vorm van BTW over geheven wordt.

De REB heffing is ingedeeld in zogenaamde verbruiks-staffels die achtereen volgens in een jaar doorlopen kunnen worden. In de laagste staffels gelden de hoogste tarieven. De meeste huishoudens zullen voor zowel gas als elektriciteit in de laagste staffel vallen en daardoor de maximale heffing betalen. Het gemiddelde verbruik voor een huishouden is 3.500kWh elektriciteit en 1.800 m3 gas.
Bij een verbruik van bv 14.000kWh in een jaar valt de eerste 10.000kWh in de eerste staffel. De resterende 4.000kWh valt in de tweede staffel.

Zie voor een historisch overzicht en de meest actuele tarieven de website DeEnergieGids.nl. De tarieven (excl. 21% BTW) zijn voor 2015 als volgt;

REB Staffels elektriciteit 2015
Staffel van t/m. bedrag excl. BTW
1 0 kWh 10.000 kWh 0,1196
2 10.001 kWh 50.000 kWh 0,0469
3 50.001 kWh 10 miljoen kWh 0,0125
4 zakelijk 10 miljoen kWh 0,0005
4 niet zakelijk 10 miljoen kWh 0,0010
REB Staffels gas 2015
Staffel van t/m. bedrag excl. BTW
1 0 m3 5.000 m3 0,1911
2 5.001 m3 170.000 m3 0,1911
3 170.001 m3 1 miljoen m3 0,0677
4 1 miljoen m3 10 miljoen m3 0,0247
5 zakelijk 10 miljoen m3 0,0118
5 niet zakelijk 10 miljoen m3 0,0118

Per 1-januari 2016 is het REB tarief voor gas met ruim 30% verhoogd in de eerste staffel. Gelijktijdig is dit tarief voor elektriciteit met 16% met verlaagd. Als reden hiervoor wordt gegeven dat dit een eerlijker verdeling zou geven van de belasting tarieven gebaseerd op de energetische waarde van elektriciteit en gas. Voor de gemiddelde consument komt deze aanpassing neer op een belastingverhoging van €80 tot €100 per jaar.

De tariefaanpassing is extra nadelig voor mensen die eigen elektriciteit opwekken met bv. zonnepanelen. Per kWh opgewekte elektriciteit is het voordeel ruim 2 cent minder wat gemiddeld neerkomt op €40 a €50 per jaar.

Heffingskorting

Om voor huishoudens de belastingheffing deels te compenseren is ook een heffingskorting (ook wel “korting energiebelasting” genoemd) ingevoerd. Deze bedraagt in 2015 € 377,33 incl. BTW. Overigens was dat een jaar eerder nog € 8,20 hoger maar is verlaagd om de regeling waardoor particulieren de BTW op zonnepanelen kunnen verrekenen te bekostigen. In 2016 wordt deze korting verder verlaagd naar €376,08.

Voorbeeldberekening REB voor gemiddeld huishouden

Een voorbeeld berekening van alleen de energiebelasting en de BTW daarover voor een gemiddeld huishouden;

Hoeveelheid Tarief
Elektriciteit 3.500 kWh 0,1196 418,60
Gas 1.800 m3 0,1911 343,98
Sub totaal 762,58
BTW 21% 160,14
Totaal 922,72
Heffingskorting 377,33-
Eind totaal 545,39

De REB bedraagt, inclusief de BTW, voor een gemiddeld huishouden dus € 545,39. In 2014 was dit € 528,83 (+3,1%). In 2011 was dit nog € 438,81. Een verhoging van 24,3% in 4 jaar derhalve, o.a. door de BTW verhoging in 2012 van 19 naar 21%, maar vooral door de sterke tariefsverhoging.

In 2016 wordt het gemiddelde bedrag verhoogd naar € 598,54, een stijging van 9,75% tov een jaar eerder. Hier komt nog bij € 48,33 aan de heffing Opslag Duurzame Energie (in 2015 was dat nog € 31,36). Totaal wordt er dus € 646,87 betaald aan energie gerelateerde belastingen.

Bij de goedkoopste aanbieder zou je met dit voorbeeld verbruik ca. € 1.595 per jaar betalen (peildatum augustus 2016). Energiebelasting maakt in 2016 derhalve 41% uit van de totale energierekening!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *