Heffing Opslag Duurzame Energie (ODE)

In 2013 is een nieuwe heffing ingevoerd waarvan de opbrengsten ten goede komen aan het stimuleren van duurzaam opgewekte energie. De heffing Opslag Duurzame Energie (ODE) wordt net als de Regulerende Energiebelasting geheven als een opslag per verbruikte kWh elektriciteit en m3 gas. Ook hier is de hoogte van het tarief afhankelijk van de staffel.

ODE Staffels elektriciteit 2013 – 2016 excl. 21% BTW
Staffel van t/m. 2013 2014 2015 2016
1 0 kWh 10.000 kWh 0,0011 0,0023 0,0036 0,0056
2 10.000 kWh 50.000 kWh 0,0014 0,0027 0,0046 0,0070
3 50.001 kWh 10 miljoen kWh 0,0004 0,0007 0,0012 0,0019
ODE Staffels Gas 2013 – 2016 excl. 21% BTW
Staffel van t/m. 2013 2014 2015 2016
1 0 m3 170.000 m3 0,0023 0,0046 0,0074 0,0113
2 170.000 m3 1 miljoen m3 0,0009 0,0017 0,0028 0,0042
3 1 miljoen m3 10 miljoen m3 0,0003 0,0005 0,0008 0,0013
3 10 miljoen m3 0,0002 0,0004 0,0006 0,0009

De heffing is in 2013 redelijk geruisloos ingevoerd omdat de heffing toen nog een relatief laag bedrag van € 10 per jaar voor een gemiddeld huishouden was. Het tarief wordt echter snel verhoogd en in 2016 zal dit al ruim € 48 bedragen.

Stimulering Duurzame Energieproductie

Het kabinet Rutte 2 heeft als doelstelling om in 2020 het aandeel duurzame energie in de totale energievoorziening te verhogen naar minimaal 16%. Het idee om alle energieverbruikers via de ODE heffing hieraan te laten mee betalen komt van het kabinet Rutte 1.

De opbrengsten van de ODE heffing worden gebruikt om investeringen in duurzame energie productie te stimuleren. De subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) wordt hiermee gefinancierd. Ondernemers die energie produceren en daarbij het milieu niet of nauwelijks belasten komen in aanmerking voor de SDE+ subsidie. Gedacht moet worden aan het opwekken van elektriciteit met zonnepanelen, windmolens of waterkracht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *