Belastingen en subsidies

De overheid probeert het zuinig omgaan met energie en het opwekken van duurzame energie te stimuleren. Hiervoor zijn de regulerende energiebelasting (REB) en de toeslag opslag duurzame energie (ODE) ingevoerd. Deze belastingmaatregelen verhogen de energieprijs waarmee de overheid het zuiniger en bewuster omgaan met energie wil stimuleren.

De energieleveranciers moeten deze belastingen bij de afnemers in rekening brengen en de opbrengsten daarvan afdragen aan de overheid.

De opbrengsten van deze belastingen worden gebruikt voor het stimuleren van investeringen in duurzame energie en het besparen van energie. Zo wordt met de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) een vergoeding betaald aan energie producenten voor de hogere kosten van het opwekken van duurzame energie. Op die manier wordt het eenvoudiger om te concurreren met grijze energie.

Belastingen

Subsidies en speciale regelingen