Uit welke onderdelen bestaat mijn energie rekening?

Energie rekeningen zijn over het algemeen vrij lastig te begrijpen en te controleren. Dit komt omdat er verschillende typen kostenposten zijn die afzonderlijk op het factuur moeten worden vermeld. Hiermee moet inzichtelijk gemaakt worden wat waar aan betaald wordt. In de praktijk blijkt dat de afrekening daarmee zo onoverzichtelijk wordt dat de meeste mensen niet eens de moeite nemen om deze na te kijken. Met name de ingewikkelde belastingheffingen maken het niet eenvoudiger.

In de energierekening zijn 3 soorten kosten posten opgenomen;

  • Verbruikskosten voor elektriciteit en gas
  • Netbeheerkosten
  • Belastingen

Verbruikskosten

Dit zijn de kosten per kWh elektriciteit en- of m3 gas die u verbruikt. Daarnaast wordt vaak een vaste vergoeding  (vastrecht) per maand of per jaar in rekening gebracht voor de administratiekosten van het energie bedrijf.

Op deze kosten kunnen energie leveranciers concurreren. De overige kosten zijn voor elke energie leverancier in het zelfde netbeheer gebied gelijk. Let op dat er soms wordt gestunt met lage verbruikstarieven waarbij het vastrecht hoger is dan bij andere leveranciers. Bij een laag verbruik is een lager verbruikstarief dan niet altijd goedkoper. Het is dan ook verstandig altijd gebruik te maken van energie vergelijksites die het totaal bedrag berekenen bij het door u verwachtte verbruik.

Netbeheerkosten

Deze kosten incasseert de energieleverancier namens de netbeheerder als vergoeding voor de kosten van het fysieke elektriciteits- en gasnetwerk, administratie en de bemetering.

De netbeheerkosten worden onderverdeeld in 3 posten;

  • Periodieke aansluitvergoeding, dit is een vast bedrag (afhankelijk per netbeheerder) per maand of jaar voor het administratief in stand houden van de aansluiting.
  • Meettarief, dit zijn de kosten voor het gebruik en beheer van uw energiemeter en het uitlezen daarvan ten behoeve van de afrekening.
  • Capaciteitstarief, dit is een vergoeding voor de kosten van het elektriciteits- en gas netwerk. Hiermee wordt o.a. het onderhoud en beheer van de netwerken bekostigd.

Deze 3 onderdelen worden in rekening gebracht als tarieven per dag, onafhankelijk van het verbruik, maar afhankelijk van de fysieke capaciteit van de aansluiting. Hoe hoger de fysieke capaciteit (de maximale hoeveelheid elektriciteit en- of gas per wat per tijdseenheid kan worden getransporteerd) hoe hoger dit tarief. Elke elektriciteit- en gas aansluiting heeft een Capaciteits tariefcode die afhankelijk is van de fysieke capaciteit.

De tarieven worden jaarlijks vastgesteld per netbeheerder door de ACM (Autoriteit Consument & Markt). Zij doen dit aan de hand van een schatting van de kosten die de netbeheerder moet maken voor alle aansluitingen in haar netgebied verdeeld over de aansluitingen. Daarbij worden de kosten verdeeld over de capaciteits tarieven.

Door het vaststellen van de tarieven voorkomt de ACM dat netbeheerders te hoge winsten kunnen behalen. Dit is nodig omdat afnemers niet kunnen kiezen voor een netbeheerder en er dus geen concurrentie is.

Belastingen

De energieleverancier incasseert voor de overheid de Regulerende Energiebelasting (REB) en de Heffing Opslag Duurzame energie (ODE). Beide belastingen zijn een tarief per verbruikte kWh elektriciteit of m3 gas. Als compensatie voor een deel van de energiebelasting geldt (onder bepaalde voorwaarden) een heffingskorting.

Over het totaal van de energierekening (inclusief de REB en ODE) wordt nog 21% BTW in rekening gebracht. Hierdoor ontstaat de vreemde situatie dat er belasting over belasting betaald moet worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *