Salderen van elektriciteit

Als zelf elektriciteit wordt opgewekt met bijvoorbeeld zonnepanelen zal het voorkomen dat op bepaalde momenten meer elektriciteit wordt opgewekt dan verbruikt. Op andere momenten zal meer verbruikt worden dan opgewekt.

Het overschot aan elektriciteit gaat het elektriciteitsnet in. Op momenten dat er te weinig elektriciteit wordt opgewekt voor eigen verbruik wordt het tekort uit het elektriciteitsnet onttrokken. De terug geleverde energie wordt verrekend met de onttrokken energie. Het proces van verrekenen van aan het elektriciteitsnet geleverde energie met de onttrokken energie wordt salderen genoemd. Het deel van de energie wat op hetzelfde moment wordt verbruikt als opgewekt zal de meter niet passeren en wordt dus niet geregistreerd.

Salderen is alleen mogelijk bij kleinverbruik aansluitingen. Dit zijn aansluitingen met een aansluitwaarde kleiner dan 3 x 80A.

Het grote voordeel van het salderen is dat ook de Regulerende Energie Belasting (REB) en de Heffing Opslag Duurzame energie (ODE) wordt verrekend (voor zover er niet meer wordt terug geleverd dan verbruikt).

Meer terug levering dan verbruik

Als in de afrekenperiode meer energie wordt terug geleverd dan verbruikt dan zal de energieleverancier een terugleververgoeding per kWh overschot betalen. Deze vergoeding is vaak gelijk aan de normale energieprijs exclusief de REB en ODE. Soms geldt boven een grens van 5.000kWh een lagere vergoeding.

In principe wordt een terugleververgoeding door de energie leverancier betaald exclusief BTW. Als het gaat om zonnepanelen waarvoor de eigenaar zich als ondernemer heeft aangemeld dan zal de leverancier ook de BTW over de terugleververgoeding betalen.

Sommige leveranciers salderen hoog en laag verbruik en teruglevering afzonderlijk waardoor het kan voorkomen dat er op 1 telwerk een overschot is en op het andere niet. De meeste leveranciers zullen de saldering wel zo voordelig mogelijk doen; het totaal aan teruglevering wordt eerst verrekend met het hoog verbruik (met het hoogste tarief) en als er nog een restant is deze tegen het laag verbruik. Als deze situatie wordt verwacht is het verstandig hier rekening mee te houden bij de keuze van energieleverancier.

De grote besparing bij het opwekken van eigen energie ligt bij het verrekenen van de REB. Deze is ca. 14,5 cent per kWh (incl. BTW) tegenover de kale energieprijs van ca. 8,5 cent per kWh. Elke kWh die wordt opgewekt en het eigen verbruik omlaag brengt levert daarmee 14,5 + 8 ,5= 23 cent op. Elke kWh daar overheen slechts 8 cent. Het is dan meestal ook financieel niet verstandig om meer energie te gaan opwekken dan nodig is voor eigen verbruik.

Slimme meter versus conventionele meter

Bij een conventionele meter (de oude mechanische meter met draaischijf) gaat het salderen automatisch doordat bij terug levering aan het net de meter terug loopt. Een slimme meter heeft naast 2 telwerken voor levering (hoog en laag) ook 2 telwerken voor terug levering. De energie leverancier zal de levering en terug levering op de afrekening met elkaar verrekenen.

Tot 1 januari 2014 was er een grens van maximaal 5.000kWh per jaar wat gesaldeerd mocht worden. Boven deze salderingsgrens was geen recht op verrekening REB. Het was in die gevallen voordeliger om geen slimme meter te nemen; de conventionele meter verrekend immers automatisch waarbij niet is na te gaan hoeveel er totaal gesaldeerd is. Vanaf 1 januari 2014 is deze salderingsgrens afgeschaft zodat er geen onderscheid meer gemaakt wordt tussen slimme en conventionele meters.

Mogelijk einde salderen na 2020

Het is niet zeker of de mogelijkheid van salderen ook na 2020 zal blijven bestaan. De regeling kost de overheid nu al ca. 100 miljoen per jaar aan gederfde energiebelasting en BTW. Rond 2020 zal dit (door toenemen van het aantal huishoudens wat zonne-energie opwekt) oplopen tot naar verwachting ca. 300 miljoen. Naar verwachting zal er voor het deel wat nu nog gesaldeerd wordt wel een verlaagde energiebelasting gelden. Zoals bij de postcoderoos regeling waar 9 cent REB wordt verrekend ipv de gebruikelijke 10,07 cent (tarieven 2016 excl. BTW, in 2015 van dit nog respectievelijk 7,5 en 11,96 cent).

De voorwaarde voor het afschaffen van de mogelijkheid van saldering zal wel zijn dat de slimme meter voldoende moet zijn ingevoerd. Alleen met een slimme meter kan immers onderscheid worden gemaakt tussen de verbruikte en terug geleverde energie. De conventionele meter saldeert automatisch waardoor niet te achterhalen is hoeveel er terug geleverd is.

Het is dan ook te overweging om de slimme meter te weigeren als u wilt voorkomen dat de saldering mogelijkheid voor u na 2020 vervalt.

Rekenvoorbeelden

Uitgangspunt in de rekenvoorbeelden zijn onderstaande fictieve tarieven inclusief BTW;
Energiebelasting: 14,5 cent per kWh
Kale energie prijs: 8,5 cent per kWh
Terugleververgoeding: 7 cent per kWh

NB. In de berekeningen word alleen uitgegaan van de leveringsprijs van elektriciteit en de energiebelasting daarover.

Voorbeeld 1 – Uitgangssituatie

Verbruik 3.000 kWh per jaar, geen teruglevering. De volledige 3.000 wordt tegen de kale energieprijs plus energiebelasting in rekening gebracht; 3.000 kWh x (€0,085 + €0,145) = €690,-

Voorbeeld 2 – Meer verbruik dan opgewekt

Verbruik is 3.000 kWh per jaar, met zonnepanelen wordt 2.500 kWh opgewekt; de volledige 2.500 opgewekte energie mag worden gesaldeerd.

Het verschil van 500 kWh (3.000 kWh verbruikt – 2.500 kWh teruggeleverd) wordt in rekening gebracht voor 500 kWh x (€0,085 + €0,145) = €115,-

In deze situatie is er ten opzichte van de uitgangssituatie in voorbeeld 1 €690 – €115,- = €575,- bespaard door het gebruik van de zonnepanelen.

NB; Een deel van het opgewekte vermogen zal direct verbruikt worden en niet via de energie meter op het elektriciteitsnet komen (automatisch salderen). Hierdoor zal zowel het verbruik als teruglevering op de meter lager zal zijn.

Voorbeeld 3 – Minder verbruik dan opgewekt

Verbruik 3.000 kWh per jaar, met zonnepanelen wordt nu 4.000 kWh opgewekt; de eerste 3.000 kWh mag worden gesaldeerd er wordt dus geen elektriciteitskosten in rekening gebracht. De resterende 1.000 kWh wordt teruggeleverd en vergoed op basis van de terug leververgoeding van 1.000 kWh x €0,07 = €70 euro. De eerste 3.000 kWh leverde dus 23 cent per kWh op terwijl de laatste 1.000 kWh slechts 7 cent opleveren.

Een gedachte over “Salderen van elektriciteit

  1. De salderingsgrens is voor iedereen anders. Het is de hoeveelheid energie die u van het energiebedrijf geleverd hebt gekregen. In de rekensom voor salderen geldt deze hoeveelheid energie als grens. U kunt dus nooit meer salderen dan de hoeveelheid energie die u geleverd hebt gekregen. Hoe hoog uw salderingsgrens is vindt u terug op uw energierekening.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *