De slimme energie meter

Energiemeters zullen in de komende jaren geleidelijk worden vervangen door slimme meters. Een slimme meter registreert de standen en daarmee het elektriciteits- en gasverbruik gedurende de dag. Voor elektriciteit gebeurd dit elk kwartier, voor gas elk uur. Deze interval standen worden gedurende 10 dagen in de meter opgeslagen en kunnen van afstand worden uitgelezen.

Naast de intervalstanden worden ook de standen op de dag overgang geregistreerd. Deze dag standen worden gedurende 40 dagen in de meter opgeslagen. De begin standen op de eerste dag van de maand blijven zelfs 13 maanden beschikbaar.

Als er op een aansluiting een slimme meter geïnstalleerd is kan de leverancier deze periodiek uitlezen via het elektriciteitsnetwerk en daarmee, zonder tussenkomst van een meter opnemer, een afrekening opmaken.

Telwerken

Een slimme meter heeft 4 telwerken voor elektriciteit; levering in piekuren, levering in daluren, terug levering in piekuren en terug levering in daluren. Voor gas is 1 telwerk beschikbaar. De meetwaarden zijn altijd van het verbruik wat de meter passeert. Als er bv. met zonnepanelen energie wordt opgewekt dan wordt bij de terug levering alleen de hoeveelheid die niet op het zelfde moment wordt verbruikt geregistreerd. Deze hoeveelheid wordt via de meter terug geleverd aan het net. Met de slimme meter kan dus niet worden nagegaan hoeveel elektriciteit totaal wordt opgewekt, alleen het totaal wat niet direct nodig was en is geleverd aan het net.

Privacy

Toen in 2009 werd begonnen met het plaatsen van slimme meters was het idee dat tegen eind 2015 alle particulieren verplicht een slimme meter zouden hebben. Er ontstonden echter discussies over privacy. Hierdoor is de uitrol van slimme meters met een aantal jaren vertraagd. De planning is nu dat iedereen die dat wil voor 2020 een slimme meter heeft.

De Eerste Kamer besloot in april 2009 dat het weigeren van een slimme meter niet kan worden beschouwd als economisch delict. Hiermee zou de verplichting om een slimme meter te accepteren vervallen. In november 2010 heeft de Tweede Kamer dit advies overgenomen. Op 22 februari 2011 is ingestemd met twee wetsvoorstellen die de keuzevrijheid en privacy van slimme meters regelt.

Wetsvoorstellen over privacy en keuzevrijheid

In de nieuwe wetsvoorstellen is o.a. vastgelegd dat de energieleverancier die levert aan een aansluiting maximaal 6 keer per jaar de meterstanden mag uitlezen. Deze standen moeten dan worden gebruikt voor tussentijds verbruiksoverzichten en de jaarafrekening.
Als de afnemer daar expliciet toestemming voor geeft mag de leverancier vaker uitlezen inclusief de interval standen.

Ook is vastgelegd dat een deel van de functionaliteit van de slimme meters niet mag worden gebruikt. Dit gaat om het op afstand afsluiten van de elektriciteit- en/of gas levering of het aanpassen van de doorlaatwaarde (de maximale hoeveelheid energie per tijdseenheid). Met deze functionaliteit zou het eenvoudiger worden om wanbetalers af te sluiten of bij gevaarlijke situaties zoals bv. bij brand gas af te sluiten. Ook zou het energie verbruik gelimiteerd kunnen worden op momenten van schaarste. Het is niet uit te sluiten dat in de toekomst deze functionaliteit wel wordt toegestaan (technisch is deze beschikbaar).

Keuzevrijheid

Een afnemer kan er voor kiezen om de oude conventionele meter te houden en geen slimme meter te willen. Als op later tijdstip wordt besloten dat de afnemer wel een slimme meter wil dan zijn de kosten daarvan voor de afnemer zelf.

Er kan ook worden gekozen om wel een slimme meter te nemen maar niet uitgelezen te willen worden. De slimme meter kan dan “uit” gezet worden. Dit houdt in dat de meter niet op afstand uitleesbaar is. Het uitlezen van de meter moet dan handmatig gedaan worden. Een meter die uit staat kan overigens nog wel door de afnemer zelf worden uitgelezen via een speciale poort op de meter. De meter kan eventueel later eenvoudig worden “aan” gezet zodat deze kan worden uitgelezen.

Nieuwe diensten

Rond de functionaliteit van de slimme meter worden diverse nieuwe diensten ontwikkeld, vaak in combinatie met bespaar adviezen of monitoren van teruglevering van bv. zonnepanelen.

Deze diensten worden aangeboden door de energie leveranciers maar ook door Onafhankelijke Diensten Aanbieders (ODA).
Het voordeel van het laten uitlezen van de slimme meter door een ODA i.p.v. de energie leverancier is dat de meetdata ook beschikbaar blijft als er wordt over gestapt naar een andere leverancier. Als de leverancier deze gegevens uitvraagt en beheerd zullen deze verloren gaan bij een overstap.

Pre-paid energie

De slimme meter zou uitermate geschikt kunnen zijn voor pre-paid energie. Mensen die in het verleden betalingsproblemen hebben gehad, en daarmee moeilijkheden hebben om geaccepteerd te worden als klant, zouden dan zonder extra voorwaarden klant kunnen worden.

Er zou dan vooraf een hoeveelheid gas en elektriciteit ingekocht kunnen worden. Tegen de tijd dat het ‘tegoed’ bijna op is zou er meer bijgekocht kunnen worden. Zodra het tegoed helemaal op is zou de levering automatisch gestaakt kunnen worden. Hierdoor loopt de energieleverancier geen betalingsrisico.

Het afsluiten met een elektronisch bericht naar de slimme meter is volgens de wetsvoorstellen uit 2011 echter niet toegestaan. Hoewel er wel energie leveranciers zijn die pre-paid energie aanbieden is dat daarom niet veel meer dan het extra in de gaten houden van het verbruik door de leverancier.

Afwegingingen voor wel of geen slimme meter

Een slimme meter biedt veel voordelen boven de conventionele meter. Zeker ook voor energie leveranciers die nu eenvoudiger, goedkoper en met minder kans op fouten afreken standen kunnen uitvragen.

Voor de klant is er het voordeel van minder fouten bij de afrekening. Ook hoeven standen nooit meer zelf doorgegeven te worden. Verassingen bij de eindafrekening kunnen worden voorkomen door de mogelijkheid om gedurende het jaar gewaarschuwd te worden dat het verbruik afwijkt van waarvan wordt uitgegaan in het voorschot. Zo kan het voorschot tijdig worden verhoogd of verlaagd om op die manier zo dicht mogelijk bij een nul saldo op de jaarrekening uit te komen.

De klant ontvangt periodieke verbruiksoverzichten en heeft de mogelijkheid om intervalwaarden te bekijken. Hierdoor heeft men meer mogelijkheden om inzicht in het energieverbruik te krijgen.

Het privacy aspect is natuurlijk ook belangrijk. Door de wetswijzigingen zijn de bezwaren daarvan grotendeels verdwenen. Je bepaald als afnemer zelf wie inzicht heeft in welke data van jou slimme meter. De mogelijkheid van op afstand uitlezen kan zelfs volledig worden uitgezet zodat de slimme meter hetzelfde privacy nivo zal hebben als een conventionele meter.

Er zijn ook nadelen…

Een nadeel waar soms op wordt gewezen is dat elektriciteit niet meer automatisch gesaldeerd wordt; Bij een conventionele meter is er voor elk tarief (hoog of laag) slechts 1 telwerk. Als er elektriciteit uit het net wordt opgenomen en verbruikt gaat het telwerk oplopen, als er elektriciteit aan het net wordt teruggeleverd (er is meer oplevering dan verbruik) dan gaat het telwerk terug lopen. Uiteindelijk is er dan op de meter alleen het saldo van levering en teruglevering te bepalen.

Een slimme meter registreert hoeveel elektriciteit er totaal wordt geleverd en hoeveel er totaal wordt terug geleverd. Op dit moment wordt (voor particulieren) de hoeveelheid levering en teruglevering volledig met elkaar verrekend voor de energiebelasting (gesaldeerd). In de toekomst (na 2020) gaat dit mogelijk veranderen en wordt er een maximum gesteld aan de hoeveelheid elektriciteit die op deze manier mag worden verrekend.

Voor mensen met bv. zonnepanelen die vooral energie verbruiken op momenten dat de zonnepanelen geen energie opwekken kan het dan voordeliger uitpakken om een conventionele meter te houden. Het is dan niet na te gaan hoeveel er automatisch is gesaldeerd. Hierdoor kan 100% verrekend blijven worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *