Uit welke onderdelen bestaat mijn energie rekening?

Energie rekeningen zijn over het algemeen vrij lastig te begrijpen en te controleren. Dit komt omdat er verschillende typen kostenposten zijn die afzonderlijk op het factuur moeten worden vermeld. Hiermee moet inzichtelijk gemaakt worden wat waar aan betaald wordt. In de praktijk blijkt dat de afrekening daarmee zo onoverzichtelijk wordt dat de meeste mensen niet … Lees verder Uit welke onderdelen bestaat mijn energie rekening?

Vergelijken van energie aanbieders

In Nederland zijn er na de liberalisering van de energiemarkt veel nieuwe energie leveranciers bijgekomen. Hierdoor is ook de concurrentie toegenomen, precies wat de overheid beoogde met de liberalisering. Het is daarom mogelijk om behoorlijke kortingen op uw energie rekening te krijgen. Dit gaat echter niet automatisch; veel energie leveranciers rekenen voor nieuwe klanten lagere … Lees verder Vergelijken van energie aanbieders

Salderen van elektriciteit

Als zelf elektriciteit wordt opgewekt met bijvoorbeeld zonnepanelen zal het voorkomen dat op bepaalde momenten meer elektriciteit wordt opgewekt dan verbruikt. Op andere momenten zal meer verbruikt worden dan opgewekt. Het overschot aan elektriciteit gaat het elektriciteitsnet in. Op momenten dat er te weinig elektriciteit wordt opgewekt voor eigen verbruik wordt het tekort uit het … Lees verder Salderen van elektriciteit

Regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Met de subsidie regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) wordt het opwekken van duurzame energie gestimuleerd. De regeling wordt uitgevoerd door het Ministerie van Economische zaken en is alleen beschikbaar voor bedrijven. Het budget voor 2015 is € 3,5 miljard. Dit bedrag wordt opgebracht door de heffing Opslag Duurzame Energie (ODE) waarbij iedere energieverbruiker een bedrag … Lees verder Regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Teruggave BTW op zonnepanelen

Om het gebruik van zonnepanelen te stimuleren heeft de Belastingdienst op 8-nov. 2013 voor particulieren de mogelijkheid geïntroduceerd om de BTW (omzetbelasting) op het zonnepanelen systeem (inclusief de installatiekosten) terug te vragen. Hierdoor wordt de aanschaf van zonnepanelen een stuk goedkoper en de terugverdientijd verminderd. Keerzijde van deze regeling is dat over de opgewekte elektriciteit … Lees verder Teruggave BTW op zonnepanelen

Heffing Opslag Duurzame Energie (ODE)

In 2013 is een nieuwe heffing ingevoerd waarvan de opbrengsten ten goede komen aan het stimuleren van duurzaam opgewekte energie. De heffing Opslag Duurzame Energie (ODE) wordt net als de Regulerende Energiebelasting geheven als een opslag per verbruikte kWh elektriciteit en m3 gas. Ook hier is de hoogte van het tarief afhankelijk van de staffel. … Lees verder Heffing Opslag Duurzame Energie (ODE)

Regulerende energiebelasting (REB)

Om efficiënter gebruik van energie te stimuleren is in 1996 de Regulerende energiebelasting (REB) geïntroduceerd. Dit is een heffing op elke kWh elektriciteit en elke m3 gas. De opbrengst van deze belasting heffing was oorspronkelijk bedoeld voor het financieren van maatregelen om energie te besparen en groene energie op te wekken. Inmiddels is het grotendeels … Lees verder Regulerende energiebelasting (REB)